Brf Fredriksdal


PROJEKTTYP
Ombyggnad av planteringar
UPPDRAGSGIVARE
Brf Fredriksdal
PLATS
Helsingborg
ANLAGD
2020

I de centrala delarna av Helsingborg, i stadsdelen Fredriksdal, har PARK stått för växtvalet till samtliga perennplanteringar i området.

Växterna är anpassade till platsen och kombinerade på ett sätt som ger en dynamisk plantering samtidigt som den är lätt att underhålla. Här kommer lökarna tidig på våren och möter spirande gräs och perenner i varierande färg och form.

PARK har sedan flera år tillbaka fortlöpande underhålls- och utvecklingsskötsel på Brf Fredriksdal. Som en del av den kontinuerliga skötseln, har flertalet utvecklingsåtgärder gjorts under åren som till exempel lekplatser, gemenskapsytor och planteringar. I avtalet ingår även säsongsplantering i urnor.


Brf Fiskekroken


PROJEKTTYP
Ombyggnad av lekplatser
UPPDRAGSGIVARE
Brf Fiskekroken
PLATS
Halmstad
ANLAGD
2019

Ritad, projekterad och anlagd av PARK i Syd.

Under vintern 2019 stod två nya lekplatser färdiga åt bostadsrättsföreningen Fiskekroken i Halmstad. Förutom ytor för lek och aktivitet, har även föreningen fått nya trevliga uteplatser i anslutning till lekplatserna.


Kv. Armadan


PROJEKTTYP
Nybyggnad av bostadsgård
UPPDRAGSGIVARE
HFAB, Halmstads Fastighets AB
PLATS
Halmstad
ANLAGD
2019

Ritad och projekterad av PARK i Syd.

Under 2019 uppförde HFAB ett nytt bostadshus i området Vårhem/Rotorp. Huset ligger intill ett vackert grönområde. Gestaltningen innefattar bland annat sophantering med UWS:er, entréytor, sittplatser och gemensamma ytor.


Kv. Vistorp


PROJEKTTYP
Nybyggnad av bostadsgård
UPPDRAGSGIVARE
JSB Construction AB
PLATS
Förslöv
ANLAGD
2020

Ritad, projekterad och anlagd av PARK i Syd.

I Förslöv, tillhörande Båstads kommun, har JSB under 2020 uppfört ett nytt bostadshus med hyreslägenheter. Gestaltningen innefattar bland annat parkering, uteplats, entréytor och planteringar.


Äventyrsgolfbanan i Rimforsa


PROJEKTTYP
Nybyggnad av äventyrsgolfbana
UPPDRAGSGIVARE
Hagstöms i Rimforsa AB
PLATS
Rimforsa
ANLAGD
2020

Ritad, projekterad och anlagd av PARK i Syd.

Under 2020 byggdes en 12-hålsbana för bangolf på marken bakom butiken Hagströms i Rimforsa. Anläggningen omfattar ca 900 kvm och är godkänd för tävlingar. Banan har blivit mycket uppskattad av besökare i alla åldrar.


Väsby askgravlund


PROJEKTTYP
Ombyggnad av askgravlund
UPPDRAGSGIVARE
Svenska kyrkan, Kulla pastorat
PLATS
Väsby
ANLAGD
2016

Ritad, projekterad och anlagd av PARK i Syd.

Bredvid kapellet och under grenarna av en mäktig hängask ligger Väsbys askgravlund. Lunden delar sin plats med äldre gravar, där de ursprungliga gravvårdarna ramar in och skapar ett historiskt sammanhang. Längs huvudgången runt platsen finns även askgravplatser avdelade av kalksten och beväxta med skuggröna.

Urnsättningen sker i en svagt konvex gräsyta, omsluten av granitkanter. Namnbrickor för de gravsatta sätts upp på en kvadratisk granitpelare. Det finns ljusbärare och en smyckningsplats för vaser.


Ängskyrkogården i Söndrum


PROJEKTTYP
Nybyggnad av kyrkogårdsmiljö
UPPDRAGSGIVARE
Svenska kyrkan, Söndrum-Vapnö församling
PLATS
Söndrum
ANLAGD
2017

Ritad och projekterad av PARK i Syd.

Den nya kyrkogården vid Söndrum kyrka har en tydligt nordlig riktning, med utblick över ängslandskapet. Kyrkogården har utformats som tre cirklar, vilka kan utvidgas i tre etapper efter hand som behovet av nya gravplatser ökar. Materialvalet har en lokal anknytning – hallandsgraniten, som endast bryts ett par mil bort, är rikligt representerad på kyrkogården.

Såväl markbeläggning som urnutlämningsrum och murar är uppförda i den halländska röda graniten. I syfte att möta församlingens behov har olika gravskick ritats in såsom kistgravplatser, askgravplatser, urngravplatser samt det mer ovanliga gravskicket kistgravlund.


Flädie askgravlund


PROJEKTTYP
Nybyggnad av askgravlund
UPPDRAGSGIVARE
Svenska kyrkan, Bjärreds församling
PLATS
Flädie
ANLAGD
2018

Ritad, projekterad och anlagd av PARK i Syd.

På östra delen av kyrkogården ligger idag Flädie askgravlund. Platsen är unik genom att gravsättningen inte sker neråt i marken utan i en upphöjd kulle. Detta resulterar i en smakfull plats med tydlig rumsbildning.

Smyckningsplatsen utgörs av granitmurar som skär genom den upphöjda kullen likt en kil. Längs granitmurarna sitter vashållare i rostfritt stål. Tre åttakantiga pelare i granit bär upp namnbrickorna, medan ljusbärarna sitter placerade i cirkelns utkant och ramar in platsen.


Minneslunden i Norra Vram


PROJEKTTYP
Ombyggnad av kyrkogårdsmiljö
UPPDRAGSGIVARE
Svenska kyrkan, Bjuvs församling
PLATS
Norra Vram
ANLAGD
2019

Ritad, projekterad och anlagd av PARK i Syd.

Minneslunden har projekterats med fokus på att förnya och förtydliga strukturerna på kyrkogården samt att göra platsen mer tillgänglig.

Ett naturligt tillflöde av vatten möjliggjorde en rogivande damm där näckrosor blommar och ett konstverk pryder strandkanten. Två nya smyckningsplatser för blommor och ljus finns placerade i tegelmurar.


Vikens nya kyrkogård


PROJEKTTYP
Ombyggnad av askgravlund
UPPDRAGSGIVARE
Svenska kyrkan, Kulla pastorat
PLATS
Viken
ANLAGD
2015
UTÖKAD
2019

Ritad, projekterad och anlagd av PARK i Syd.

En låg naturstensmur löper längs grusgången och öppnas upp av en cirkulär smyckningsplats, belagd med kalkstenshällar. Här finns plats för att sitta ner en stund, tända ljus och läsa namnen på en vacker sten i granit speciellt formgiven för detta ändamål.

Urnsättningen sker i en upphöjd gräsyta med idegranshäck som rygg och vid muren finns möjlighet att ställa vaser i en yta med skuggröna.


PARK i Syd AB

Helsingborgsbaserat konsultföretag som förnyar och vårdar gröna ytor

Helsingborg

Huvudkontor
Fibergatan 3, 276 73 Billesholm

E: info@parksyd.se
P: 042-400 80 90

Halmstad

Lokalkontor
Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga

E: info@parksyd.se
P: 035- 710 80 00

 

Följ oss
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google