Brunnby askgravplats


PROJEKTTYP
Ombyggnad av kyrkogårdsmiljö
UPPDRAGSGIVARE
Svenska kyrkan, Brunnby församling
PLATS
Brunnby, Höganäs kommun
ANLAGD
2019

Brunnby kyrkogård är en plats med gamla anor. Platsen har en tydlig struktur bestående av grusgravar, infattningshäckar, stenramar och växtlighet.

I församlingen hade det länge funnits önskemål om en utökning med askgravplatser. I den del av kyrkogården med många återlämnade gravar ville man därför placera in askgravplatser i den redan existerande strukturen. Dessutom fanns det ett behov av sittplatser för besökarna. Viktigt var att utformningen lätt skulle gå att översätta till andra delar av kyrkogården för att skapa en känsla av harmoni.

Tre återlämnade gravplatser resulterade i 18 askgravplatser. Två av gravplatserna blev en sittplats med utsikt mot kyrkan. Ryggplanteringarna av prydnadsgräs och perenner är avskilda med en diskret cortenstålskant för att underlätta skötsel och ge en snygg avgränsning mellan de olika materialen.


Tjärby kyrka


PROJEKTTYP
Ombyggnad av kyrkogårdsmiljö
UPPDRAGSGIVARE
Svenska kyrkan, Höks pastorat
PLATS
Tjärby kyrka, Laholms kommun
RITAD
2018

Ritad och projekterad av PARK i Syd.

Höks pastorat tog 2018 beslut att inrätta ett muslimskt kvarter på Tjärby kyrkogård. Platsen var ett oanvänt område i kyrkogårdens nordöstra del. Det var flera faktorer att ta hänsyn till vid framtagning av planen, bland annat att få rätt riktning på gravplatserna.

PARK i Syd tog fram ett förslag där de befintliga värdena togs tillvara på och där det nya på ett bra sätt skulle passa in i den strukturen. Gravsättningen sker i gräsyta och grusgångar delar in kvarteret i olika delar. Tre mindre platsbildningar med perennplanteringar skapar vackra blickfång och möjlighet till kontemplation.


Kv Centern


PROJEKTTYP
Ombyggnad av bostadsmiljö
UPPDRAGSGIVARE
Rexcellent Property Management AB
PLATS
Helsingborg, Helsingborgs kommun
ANLAGD
2020

Ritad, projekterad och anlagd av PARK i Syd.

Bostadsgården har en stor och öppen karaktär. Stora gräsytor kantas av angränsande gångar. I mitten finns det en lekplats som bjuder in till lek med variation. En trägradäng som smälter in i landskapet skapar en trevlig mötesplats för de boende. 

Gården bindas samman med gångar, där tillgängligheten har varit i fokus. En annan aspekt har varit att anpassa gångsystem för hur folk faktiskt rör sig i området.  Tidigare var bostadsgården en yta för bilar, men med hjälp av nya materialval och lekplasen har fokus istället hamnat på människan.


Långarödsvägen 76-90


PROJEKTTYP
Ombyggnad av bostadsområde
UPPDRAGSGIVARE
Samhällsbyggnadsbolaget SBB
PLATS
Höganäs, Höganäs kommun
ANLAGD
Pågående projekt

2019 tog SBB över husen på Långarödsvägen – ett typiskt miljonprogramsområde. Under 2021 och 2022 vill fastighetsbolaget rusta upp samtliga gårdar för att främja de boendes hälsa, trygghet och välmående och höja områdets status.

Under 2020 ritade och projekterade PARK i Syd förslaget till upprustning av gårdarna. Anläggningsarbetet förväntas nu att påbörjas redan under juni 2021. Bland annat omfattas det av en ny padelbana, utegym, lekplatser, uteplatser och nyplantering av träd.


Barsebäck askgravlund


PROJEKTTYP
Ombyggnad av kyrkogårdsmiljö
UPPDRAGSGIVARE
Svenska kyrkan, Löddebygdens församling
PLATS
Barsebäck, Kävlinge kommun
ANLAGD
2020

Ritad, projekterad och anlagd av PARK i Syd.

I Löddebygdens församling har det i flera år funnits önskemål om att inrätta en askgravlund på Barsebäcks kyrkogård. Under 2020 påbörjades projekteringarbetet och askgravlunden invigdes till Allhelgonahelgen.

Askgravlunden har kopplats samman med den intilliggande minneslunden genom gemensamma siktlinjer och samspelande material. Gamla gravstenar har återanvänts där namnbrickor med namn på de som vilar i askgravlunden ska fästas.


Enslövs nya kyrkogård


PROJEKTTYP
Ombyggnad av kyrkogårdsmiljö
UPPDRAGSGIVARE
Svenska kyrkan, Getinge-Oskarströms pastorat
PLATS
Enslöv, Hallands län
ANLAGD
2020

Enslövs nya askgravskvarter ligger rofyllt omgiven av stora gräs- och ängsmarker. En efterfrågan på nya gravskick resulterade i att kyrkogården utökades med en stor askgravlund och flertalet askgravplatser under 2020.

Centralt placerad finns en unik ceremoniplats, skapad för att ge upplevelsen av ett kyrkorum i det öppna landskapet. Platsen ska användas för utomhusbegravningar, vigslar och dop. Portiken på platsen ramar in det böljande landskapet och är tänkt att symbolisera en port till evigheten


Brf Fredriksdal


PROJEKTTYP
Upprustning av planteringar
UPPDRAGSGIVARE
Brf Fredriksdal
PLATS
Helsingborg
ANLAGD
2020

I stadsdelen Fredriksdal i Helsingborg har PARK stått för växtkompositionen till samtliga perennplanteringar i området.

Växterna är valda utifrån platsens förutsättningar och kombinerade på ett sätt som ger en dynamisk plantering. Även underhållsaspekten har varit viktig i projektet. Här kommer lökarna tidig på våren och möter spirande gräs och perenner i varierande färg och form.

PARK har sedan flera år tillbaka fortlöpande underhålls- och utvecklingsskötsel på Brf Fredriksdal. Som en del av den kontinuerliga skötseln, har flertalet utvecklingsåtgärder gjorts under åren som till exempel lekplatser, gemenskapsytor och planteringar.


Brf Fiskekroken


PROJEKTTYP
Ombyggnad av utemiljö
UPPDRAGSGIVARE
Brf Fiskekroken
PLATS
Halmstad
ANLAGD
2019

Ritad, projekterad och anlagd av PARK i Syd.

Vintern 2019 invigdes en ny lekplats åt bostadsrättsföreningen Fiskekroken i Fyllinge, Halmstad. Ytan för lek och aktivitet ramas in av befintlig grönska. Med trädkronorna som tak och en skyddande pergola har en trevlig utemiljö skapats för de boende i området.


Kv. Armadan


PROJEKTTYP
Nybyggnad av bostadsgård
UPPDRAGSGIVARE
HFAB, Halmstads Fastighets AB
PLATS
Halmstad
ANLAGD
2019

Ritad och projekterad av PARK i Syd.

Under 2019 uppförde HFAB ett nytt bostadshus i området Vårhem/Rotorp. Huset är placerat i anslutning till en grön kyrkogårdsmiljö. Projektet innefattade gestaltning och projektering av entréytor, sittplatser, avfallshantering och gemensamma uteplatser.


Kv. Vistorp


PROJEKTTYP
Nybyggnad av bostadsgård
UPPDRAGSGIVARE
JSB Construction AB
PLATS
Förslöv
ANLAGD
2020

Ritad, projekterad och anlagd av PARK i Syd.

I Förslöv, tillhörande Båstad kommun, uppförde JSB under 2020 ett nytt bostadshus med 14 hyreslägenheter. Bostadsgården innefattar bland annat en gemensam uteplats med skyddande pergola, entréytor och planteringar efter säsong. I anslutning till bostadsgården byggdes även cykel- och bilparkering med god tillgänglighet.


PARK i Syd AB

Helsingborgsbaserat konsultföretag som förnyar och vårdar gröna ytor

Helsingborg

Huvudkontor
Fibergatan 3, 276 73 Billesholm

E: info@parksyd.se
P: 042-400 80 90

Halmstad

Lokalkontor
Lilla Böslid 146, 305 96 Eldsberga

E: info@parksyd.se
P: 035- 710 80 00

 

Följ oss
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google