Green Landscaping Goup har förvärvat PARK i Syd AB.

Vi ser fram mot att bli en del av Green Landscaping-koncernen. Det bolag vi grundade kommer drivas vidare under sitt eget starka varumärke och fortsätta leverera de tjänster vi alltid gjort med hög kvalitet och kundnytta för nuvarande och kommande kunder, säger Thomas och Håkan, ägare och grundare av Park i Syd AB.