Lekplatser

Sockerlekan

Staffanstorp, 2019

Beställare: Staffanstorps kommun

Staffanstorps senaste lekplats heter Sockerlekan och ligger i den gamla sockerbruksområdet där det nu byggs bostäder. Sockerbruket har inspirerat till lekplatsens utformning, där lek för alla åldrar stått i centrum. PARK projekterade och anlade lekplatsen på uppdrag av Staffanstorps kommun.

Multisportarena

Ljungdala Hässleholm

Beställare: Hässlehem

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt