Kyrkogårdar

Besök gärna vår andra hemsida med fokus på kyrkogårdar och begravningsplatser. Där finns fler projekt presenterade.

Flädie Askgravlund

Flädie kyrkogård, 2018

Beställare: Bjärreds församling

Vid Flädie kyrka har det sedan länge funnits ett önskemål om en askgravlund, då gravskicket ej funnits representerat på kyrkogården.

I östra delen av kyrkogården fanns en yta som länge stått tom. Svensk kyrkogårdskultur och PARK fick i uppdrag att lösa församlingens önskemål. Tillsammans ritades ett förslag om en lite annorlunda askgravlund, där man istället för att gravsätta neråt i marken, gravsätter i en upphöjd kulle. Resultatet är en smakfull plats med tydlig rumslig karaktär.

Smyckningsplatsen utgörs av granitmurar som skär genom den upphöjda kullen likt en kil. Längs granitmurarna sitter fastborrade vashållare i rostfritt stål. Tre åttakantiga pelare i granit bär upp namnbrickorna, medan ljusbärarna sitter placerade i cirkelns periferi och ramar in platsen.

Borgeby Askgravplats

Borgeby kyrkogård, 2018

Beställare: Bjärreds församling

Vid Borgeby kyrka fanns många återlämnade gravrätter på kyrkogården. Svensk kyrkogårdskultur anlitades för att utreda möjligheterna för en flexibel lösning som går att utveckla i takt med att gravrätterna återlämnas.

Resultatet blev en askgravplats utformad av cirklar i corténstål. I takt med att fler gravrätter återlämnas och behovet av askgravplatser ökar så kan cirklarna breda ut sig på kyrkogården, likt ringar på vattnet. På platsen för askgravplatsen låg tidigare kvarlämningar från den gamla kyrkogårdsmuren.

Beslut togs för att lyfta fram stenblock ur den gamla muren, och placera dem i dagen, för att visa på den gamla kyrkogårdsmurens sträckning.

Växtmaterialet på platsen har fått en orientalisk touch med Koreansk blomsterkornell och Tokyokörsbär. Vi har även testat en för PARK ny marktäckande växt i form av Grönländsk fingerört, som fått en god etablering trots den varma sommaren 2018.

Askgravplatsen stod färdig under våren 2018. Fotot är taget sommaren 2018.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt