PARK green 4F

Trädgårdsanläggninganläggningsbild1

Anläggningsarbetet handlar inte bara om att plantera vackra växter och att lägga plattor utan också om att den färdiga anläggningen ska vara funktionell och hålla en lång tid framöver. Vi planerar arbetet så att byggplatsen hålls funktionsduglig på ett snyggt och bra sätt under byggtiden. Material och maskiner kommer på plats, samtidigt som vår personal bygger anläggningen med stort engagemang och hög kvalitet. I detta arbete är självklart vår personal viktig, men också vårt nät av leverantörer, som ger de logistiska möjligheterna. Är anläggningen rätt byggd enligt konstens alla regler så kommer den att hålla under lång tid framöver. Det är detta vi kallar anläggning.