PARK green 4F

Företaget

Park Syd är ett konsultföretag med inriktning på design och projektering, som kombinerar detta kunnande med kunskapen att anlägga och sköta grönområden och arbetar med såväl stora som små projekt. Kompetenser på företaget inkluderar bland annat; landskapsarkitektur, markprojektering, trädgårdsteknik, projektledning, lekplatsbesiktning, skötselbesiktning, utbildning, utredning, skötsel och anläggning.

 

 

Läs gärna mer om oss i broschyrerna nedan. 

ideer om en park gröna ytor på ett annorslunda sätt konsultbroschyren