PARK green 4F

visningsbild1Affärsområden

Vi hjälper dig och tar fram fakta och ser de totala möjligheterna och ansvarar för hela uppdraget. Ända från analys och projektering till att anlägga och vårda området. Långsiktigt och i nära samarbete.

Vi gör det enkelt genom snabba kontaktvägar genom en kontaktperson som skapar säkrare informationsöverföring. Med PARKs erfarenheter säkerställes att hela projektet löper på ett optimalt sätt från planering till genomförande och avslutande besiktningskontroll. Erfarenheterna visar också att om hela entreprenaden utförs på ett och samma företag så uppkommer färre tilläggsarbeten. Det blir med andra ord rätt från början.

Genom det totala ansvaret skapas de bästa förutsättningarna även för lägre driftskostnader, mindre underhåll och längre livslängd.