Första spadtaget i minneslunden i Norra Vram

 In kyrkogård, landskapsarkitektur, minneslund, Norra Vrams kyrkogård

I Norra Vram i Bjuvs församling ska minneslunden under våren förnyas och utvecklas.
Minneslunden har länge varit i behov av renovering och Svensk kyrkogårdskultur och PARK fick uppdraget att projektera och senare även att anlägga den nya, uppdaterade minneslunden.
I dagarna togs det första spadtaget med representanter från Bjuvs församling och PARK.

Från vänster syns PARKs produktionschef Rolf Schmiedel, kyrkoherde Lennart Hamark, fastighets- och kyrkogårdschef Kristofer Johansson, arbetsledande kyrkvaktmästare Kerstin Görsansson, och platsansvarig Linus Persson.

Linus Persson från PARK är på plats varje dag och leder arbetet. Det första steget är en ny parkering som ska anläggas i anslutning till minneslunden. Det är mycket förberedande arbete som krävs, inte minst då en befintlig bäck ska få ett lyft och en ny damm anläggas. För att arbetet med parkeringen ska fungera måste bäcken tillfälligt ledas om.

När parkeringen är färdig väntar minneslunden. Där blir det nya smyckningsplatser med tegelmurar och sittplatser. Den nya dammen kommer bli ett vackert nytt inslag, men även skapa ekologiska och biologiska värden.

Huvudgången på kyrkogården kommer få nya beläggning och entrén till kyrkan tillgänglighetsanpassas. Teglet som finns inne i kyrkan plockas upp även ute på kyrkogården och kommer tillsammans med tegelmurarna i minneslunden skapa en känsla av enhet och samhörighet.

Illustrationsplan som visar minneslunden. I nedre delen av minneslunden syns de två nya smyckningsplatserna. På tegelmurarna kommer det finnas ljusbärare och vashållare. Vid dammen kommer förhoppningsvis ett konstverk tillika vattenspel placeras.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt