Förskolor/Skolgårdar

Pärlans Förskola

Oderljunga, Perstorps Kommun

Projekterad och byggd 2014.

På Pärlans Förskola har man fått en helt ny lekplats med naturlek, kullar, cykelbana och rutschkana. De har även fått inslag av ätbara växter såsom äppelträd, vinbär och smultron.

Foton från tidig vår.

Skäldervikens Förskola

Ängelholm

År 2012 fick P.A.R.K i Syd i uppdrag att planera utemiljön för en ny förskola i Ängelholm. Uppdraget genomsyrades av förskolans ledord ’Att vara ute är inne!’ Förutom att skapa en spännande lekmiljö med bl.a. vattenlek och hinderbana har vi även planerat för en trafiksäker parkeringsyta och lokalt omhändertagande av dagvatten.

Beställare: AB Ängelholmshem

Kv Wismar

Helsingborg

Beställare: Helsingborgshem

Kv Rödspottan

Helsingborg

Beställare: Helsingborgshem

På denna förskola hade man en mycket liten yta för lek med mycket slitage. Den nya lekplatsen har formats efter de former som redan finns på gården för att utnyttja den plats som finns på bästa sätt. En lugnare sittyta finns längst in under en pergola. Konstgräset under lekdjuren bidrar till ett grönare intryck på gården. Den tidigare kala betongmuren har nu fått ett klätterstöd där klätterväxter så småningom kommer att skapa en grön vägg, där finns även inbyggd belysning.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt